Īpašums

Nav svarīgi, vai Jums pieder mazs vai liels nekustamais īpašums - mēs varēsim piedāvāt labāko risinājumu, izstāstīt-ar ko atšķiras vairāki piedāvājumi, kā arī izskaidrot noteikumus.

Riski:

• Trešo personu ļaunprātīga rīcība (piemēram, zādzība ar ielaušanos, laupīšana, vandālisms)
• Šķidruma vai tvaika noplūde (piemēram, cauruļvadu avārijas rezultātā)
• Uguns (piemēram, ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija)
• Dabas stihijas (piemēram, vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, nepārtraukta snigšana)
• Sadursme (ar transporta līdzekli vai iekraušanas mehānismu)