Veselība

Veselības apdrošināšana atlīdzina:

  • pacienta iemaksu ambulatorās un stacionārās iestādēs valsts tiesību aktos noteiktā apmērā un kārtībā;
  • maksas ārstniecības pakalpojumus ambulatorās un stacionārās iestādēs;
  • medikamentu iegādi;
  • zobārstniecības pakalpojumus;
  • optikas iegādi;
  • sporta nodarbības.

JAUNUMS!!! Iespēja iegādāties veselības apdrošināšanu, ja to nenodrošina darba devējs vai, ja esat pašnodarbinātais vai arī neesat nodarbināts.