Transports

OCTA

Ar OCTA polisi Jūs pasargāsiet savu budžetu no izdevumiem, kas būs jāatlīdzina trešajām personām.

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, zaudējumus trešajai personai, tai skaitā personas dzīvībai, veselībai, mantai, ceļam un ceļu būvēm, kā arī apkārtējai videi, atlīdzina nevis ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītājs, bet gan apdrošinātājs.

KASKO

KASKO apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ko izraisījuši neparedzēti gadījumi:

  • ceļu satiksmes negadījums;
  • zādzība, laupīšana vai trešo personu prettiesiska rīcība;
  • ugunsgrēks, eksplozija vai iekšēja aizdegšanās (īssavienojums);
  • dabas stihija – vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, zemes nogruvums, lavīna u. c.;
  • nekvalitatīva ceļa seguma radīti bojājumi;
  • putnu un dzīvnieku radītie bojājumi;
  • krītoši priekšmeti.

KASKO apdrošināšana ir iespēja apdrošināt visu veidu sauszemes transportlīdzekļus – vieglās un kravas automašīnas, autobusus, traktortehniku, motociklus un visu veidu piekabes.