Lauksaimniecibas tehnika

Mēs nevaram novērst negadījumu, bet varam pasargāt Jūs no iespējamiem negadījumu radītiem finansiālajiem zaudējumiem. 

 

 Piedāvājam apdrošināt tehniku:

  • sezonas laikā uz Visiem riskiem, bet pārējā laikā iekļaujot tikai būtiskākos riskus,
  • vai arī apdrošinot tehniku uz visu gadu, polisē iekļaujot visus riskus.

 

Papildriski:

  • piedalīšanās ceļu satiksmē;
  • apdrošināšana pārvadājumu laikā;
  • tehnikas aizvietošana;
  • stiklojums bez pašriska;
  • dzīvnieku nodarītie bojājumi.