CITS KASKO - unikāls apdrošināšanas produkts vecākām automašīnām. Sedz bojājumus, kas var rasties no sadursmes ar citu transportlīdzekli, dzīvnieku!

Mājokļa apdrošināšana - papildriski:

Stiklojuma bojājumiem netiek piemērots pašrisks;

Sniega ūdens caur jumtu;

Inženiertehnisko komunikāciju atjaunošanas izmaksas;

Elektriskie riski bez atlīdzības ierobežojuma;

Pagrabs, kāpņu telpa, jumts apdrošināti;

Krītoši koki neatkarīgi no laika apstākļiem u.c.